Olimpiada Wiedzy Religijnej 2019 / 2020

„KRZYŻ NAUKĄ MIŁOŚCI”

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU ETAPU SZKOLNEGO!!!

Decyzja Komitetu Głównego Diecezji Łowickiej

szkolny – 12 grudnia 2019 (czwartek) godz. 10.00 – przeprowadzony w szkole.


Drodzy Katecheci

Po raz kolejny nasza diecezja organizuje Olimpiadę Wiedzy Religijnej. Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych. Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do uczniów klas VII i VIII. Dopuszczamy jednak możliwość startu uczniów klas młodszych pod warunkiem zgody ze strony uczących ich katechetów.
Temat tegorocznej Olimpiady brzmi:

„KRZYŻ NAUKĄ MIŁOŚCI”

Krzyż Chrystusa zawsze stał w centrum nauczania Kościoła. W każdej epoce poruszał emocje i skłaniał do zadawania najważniejszych pytań. Wśród nich jest choćby pytanie o sens ludzkiego cierpienia – jedno z najważniejszych i najtrudniejszych, jakie stawia sobie człowiek. Krzyż był motywem i inspiracją dzieł malarskich, muzycznych czy literackich. Można śmiało powiedzieć, że obok krzyża nie da się przejść obojętnie. W obronie krzyża i przesłania, jakie ze sobą niesie wielu ludzi oddało życie, dla innych był on siłą i nadzieją w znoszeniu różnorakich trudów życia. Motywował do miłości, która wymagała największej ofiary. W krzyżu jest tajemnicza moc. Trzeba też zaznaczyć, że krzyż bywał niekiedy wykorzystywany do celów partykularnych, politycznych, co ściągało na Kościół i uczniów Chrystusa krytykę. Jednak to nie krzyż był temu winien. Chcemy, aby uczestnicy tegorocznej Olimpiady zaczerpnęli z bogactwa krzyża Chrystusa i owoców jakie zrodził na przestrzeni wieków. Mamy nadzieję, że biorąc udział w intelektualnej przygodzie jaką jest Olimpiada odkryją w tajemnicy krzyża ukrytą moc i mądrość samego Boga, o której pisał św. Paweł w swoich listach.

Cieszymy się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.

UWAGA !!!

 1. Uwaga – Przypominamy, że od 2017 roku – obowiązują nowe zasady przy sprawdzaniu testów na etapie diecezjalnym – kończącym). W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie będą ogłoszone wyniki. Na ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej. www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/owr/
 2. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej.
 3. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (11 grudnia 2019 r. – środa rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU – (kod dostępu został przesłany Dyrekcji szkoły)
 4. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną (ze wspomnianej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie. Zgodnie z Regulaminem OWR § 6. punkt 3, Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00. (nauczyciela proszę o telefon do Ks. Dziekana, aby dowiedzieć się o miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego).
 5. Cała literatura dostępna jest na stronie internetowej (można pobrać).
 6. Jak znaleźć stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl - Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie należy „zjechać” na sam dół strony i tam odnaleźć baner Olimpiady zmieniający się sekwencyjnie. „Wejść” w olimpiady i kliknąć na OWR
 7. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/owr/

PAMIĘTAJ

 1. Nowy Regulamin Olimpiady Wiedzy Religijnej OWR, zamieszczony jest również na stronie internetowej.
 2. Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w Olimpiadzie.
 3. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 4. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby.
 5. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
 6. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny OWR razem z pytaniami na etap szkolny.
 7. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów na etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 4)
 8. Czas pisania testu 45 minut.
 9. Oświadczenie RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje u Państwa w szkole (od każdego ucznia)

Nagrody

Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) puchary, albumy, dyplomy i czterodniowa pielgrzymko-wycieczka. Dla wszystkich uczestników etapu diecezjalnego nagrody i pamiątkowe dyplomy.

www.diecezja.lowicz.pl
www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/owr/
Kontakt: Ks. Tomasz Jackowski; Kuria (46) 837 47 90; Kom. 602 49 60 16; jacuchy

dekanalny – 29 lutego 2020 r. (sobota) godz. 10.00 – odpowiedzialni Księża Dziekani

Czcigodny Księże Dziekanie

Podobnie jak w latach ubiegłych, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej, organizuje Olimpiadę Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych OWR 2020. Hasło Tegorocznej olimpiady brzmi: „KRZYŻ NAUKĄ MIŁOŚCI”

Etap szkolny został już przeprowadzony 12 grudnia 2019 r. Przed nami etap dekanalny. Bardzo proszę Ks. Dziekana, aby w sobotę 29 lutego przygotować i przeprowadzić etap dekanalny. Wskazane byłoby zaangażowanie księży wikariuszy i nauczycieli religii. Parę szczegółów z regulaminu OWR:

§ 6.

 1. Etap dekanalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu dekanalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie dekanalnym.
 2. Odpowiedzialnym za etap dekanalny jest miejscowy ks. dziekan lub kapłan oddelegowany przez ks. dziekana.
 3. Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
 4. Pytania na etap dekanalny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem dekanalnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez ks. Dziekana. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie przed etapem dekanalnym.
 5. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 6. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny tylko do ks. Dziekana.
 7. Koperta z pytaniami otwierana jest w obecności piszących.
 8. Jeśli w etapie dekanalnym brało udział do 25 osób (włącznie), dekanat na etapie diecezjalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 26 do 35, cztery osoby a powyżej 35, pięć osób. UWAGA - Nie wolno zgłaszać na etap diecezjalny więcej niż pięć osób.
 9. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny OWR razem z pytaniami na etap dekanalny.
 10. Na etap diecezjalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów na etapie dekanalnym oraz zajęli jedno z trzech, czterech lub pięciu miejsc. (patrz punkt 8)
 11. Czas pisania testu na etapie szkolnym 45 minut.

Dziękując Księdzu Dziekanowi za pomoc i współpracę w organizowaniu naszej diecezjalnej Olimpiady Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych przesyłamy wyrazy wdzięczności.

Pytania i odpowiedzi


W obliczu sytuacji epidemicznej w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu finałów olimpiad i turniejów.

W związku z tym III etap Olimpiady Wiedzy Religijnej (Finał diecezjalny) został przeniesiony na czas powakacyjny. Dokładna data pojawi się na stronie internetowej na początku września. Polecamy Was Wszystkich opiece Matki Bożej.

Ks. Tomasz JackowskiŁadowanie...