Olimpiada Teologii Katolickiej

Strona dla katechetów i uczniów diecezji łowickiej

przeprowadzony w szkołach w dniu 29 listopada 2017r.

Pismo do Katechetów
Literatura
Plakat
przeprowadzony w diecezjach w dniu 07 marca 2018r.
przeprowadzony w Łodzi w dniach 05-07 kwietnia 2018r.


Kontakt: jacuchy@wp.pl