Olimpiada Wiedzy Religijnej 2018

„NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ”


26 kwietnia 2018 r. (czwartek) – przeprowadzony w szkole.

Pismo do Katechetów
Plakat
Pytania i odpowiedzi


19 maja 2018 r. (sobota) – odpowiedzialni Księża Dziekani lub kapłan oddelegowany przez Ks. Dziekana.

Zgodnie z Regulaminem OWR § 6. punkt 3, Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan.
Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00. (nauczyciela proszę o telefon do Ks. Dziekana, aby dowiedzieć się o miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego).
Ładowanie...