Olimpiada Teologii Katolickiej

Strona dla katechetów i uczniów diecezji łowickiej

przeprowadzony w szkołach w dniu 29 listopada 2017r.

Pismo do Katechetów
Literatura
Plakat

Drodzy  Katecheci

 

Cieszę się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Teologii  Katolickiej. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.

Wybrane punkty regulaminu

 

1.            Po otwarciu dokumentu z pytaniami, proszę skopiować odpowiednią ilość pytań.

2.            Klucz (kod) znajduje się u Dyrekcji Szkoły.

3.      Załączony jest również dokument z odpowiedziami, pomocny w sprawdzeniu poprawności odpowiedzi podanych przez uczniów.

4.    Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje, załączone przez organizatorów, stosowane przy sprawdzaniu testów.

5.            Czas pisania testu 45 minut.

6.            Przy sprawdzaniu testów nie stosujemy ułamków punktów – za każdą odpowiedź przydzielamy pełne punkty. Nie przyznajemy punktów ujemnych.

7.            Komisja decyduje, co robić z odpowiedziami poprawionymi.

8.            Do etapu diecezjalnego mogą być zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy zdobyli jedno z pierwszych dwóch miejsc i zdobyli co najmniej 50% punktów w pisanym teście.

9.            Po wyłonieniu laureatów proszę wypełnić protokół. Protokół załączony jest na stronie internetowej w miejscu pobierania pytań i odpowiedzi. Wypełnienie protokołu i wysłanie go drogą elektroniczną jest jednocześnie zgłoszeniem i potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie.

10.         Dane potrzebne do wypełnienia protokołu: Imię i nazwisko ucznia, adres i ewentualnie nr telefonu komórkowego (choć niekoniecznie), zdobyta ilość punktów i ilość uczniów biorących udział w etapie szkolnym.

11.         Ważne: Szkołę na etapie diecezjalnym mogą reprezentować najwyżej dwie osoby !!!.*  W przypadku  uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, komisja przeprowadza we własnym zakresie z materiału etapu szkolnego dogrywkę.

12.         Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w Olimpiadzie.

13.         Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.

 

* Zasada regulaminu stosowana od paru lat w OTK !!!

Do zawodów II stopnia (etap diecezjalny) zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w zawodach I stopnia (etap szkolny) oraz zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

Liczbę miejsc punktowanych I stopnia (etap szkolny), Komitet Główny przydziela każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu (etap ogólnopolski) mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).

W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza z zakresu materiału zawodów I stopnia etap ustny.

 

Słowo wyjaśnienia –

1.     Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 1 do 6 szkołę na etapie diecezjalnym reprezentuje tylko jeden uczeń pod warunkiem, że uzyskał co najmniej 50% punktów.

2.     Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 7 w górę, szkołę na etapie diecezjalnym reprezentuje dwóch uczniów pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów.

Więcej uczniów mogą przysłać szkoły, których uczniowie w zeszłym roku zajęli pierwsze trzy miejsca na etapie diecezjalnym. W naszym przypadku o dwie więcej osoby może zgłosić Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. S. Konarskiego w Skierniewicach (za pierwsze miejsce) i po jednej osobie więcej również Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. S. Konarskiego w Skierniewicach (za drugie miejsce) i Liceum Ogólnokształcące Im. M. Skłodowskiej-Curie Rawa Maz.(za trzecie miejsce) – oczywiście pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów.

 

 

Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.

Wówczas wystarczy wybrać adres szkoły, podać ilość uczniów biorących udział w olimpiadzie i ilość katechetów zaangażowanych w OTK. Nie ma konieczności podawania danych uczniów, którzy się nie zakwalifikowali do etapu diecezjalnego.

 

Przypominam etap diecezjalny (zawody II stopnia)

07 marca 2018 r. (środa) w Seminarium w Łowiczu ul. Seminaryjna 6

dokładna godzina pojawi się na stronie internetowej

(czekamy na decyzję Komitetu Głównego Olimpiady)

 

Życząc  wszystkim tak katechetom jak i uczniom wielu radości z  udziału w  OTK  2018 serdecznie  zapraszam laureatów i opiekunów do Łowicza.

 

Referent d/s Nauki Katolickiej

                                                                                                ks. Tomasz Jackowski

 

UWAGA

Zawody I stopnia (etap szkolny) należy przeprowadzić w dniu 29 listopada 2017 roku

o godzinie 11.00. Prosimy o zwrócenie uwagi na godzinę rozpoczęcia zawodów.

Zalecenie rozpoczęcia zawodów o jednej godzinie w całej Polsce jest decyzją

Komitetu Głównego Olimpiady.


Pytania na etap szkolny
Wprowadź kod aktywujący, a następnie kliknij "Zaloguj"

przeprowadzony w diecezjach w dniu 07 marca 2018r.
przeprowadzony w Łodzi w dniach 05-07 kwietnia 2018r.


Kontakt: jacuchy@wp.pl