Olimpiada Teologii Katolickiej

Strona dla katechetów i uczniów diecezji łowickiej

przeprowadzony w szkołach w dniu 7 grudnia 2016r.
ZMIANA TERMINU PRZEZ KOMITET GŁÓWNY UKSW WARSZAWA

Pismo do Katechetów
Plakat
Pytania na etap szkolny
Wprowadź kod aktywujący, a następnie kliknij "Zaloguj"Literatura na etap szkolny

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,26-38 – doc pdf

2. Magisterium Kościoła:

– Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69. – doc pdf

– KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne). docpdf

– KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi). – docpdf

– KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska). – doc pdf

– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14. – docpdf

– Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”, nr 6-10. – docpdf

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku. – doc pdf

– List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne. – doc pdf

– Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); – docpdf oraz s. 81-88 (Niewiasta nadziei)- docpdf

3. Opracowania:

– Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49 – docpdf; s. 83-85. – docpdf

– Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118. – docpdf

– Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 70-74. – doc pdf

przeprowadzony w diecezjach w dniu 12 stycznia 2017r.

Komisja sprawdzająca Etap Diecezjalny XXVII OTK Lublin 2017

Łowicz, dnia 12 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący:
Ks. prał. Wiesław Wronka – Wikariusz Generalny

Komisja:
  1. Ks. Kamil Goc
  2. Ks. Tomasz Jackowski
  3. Ks. Robert Kwatek
  4. Ks. Sławomir Sobierajski
  5. Ks. Michał Szkupiński
  6. Ks. Piotr Żądło
przeprowadzony w Lublinie w dniach 23 - 25 marca 2017r.


Kontakt: jacuchy@wp.pl