1. Start
  2. Opis
  3. Cele
  4. Regulamin
  5. Uchwały
  6. Olimpiady
  7. Kontakt

„Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary”
Etap szkolny
29 listopada 2013 w szkołach
Pytania na etap szkolny

Proszę wprowadzić kod aktywujący
Etap diezecjalny
07 marca 2014 – Łowicz seminarium
Przed etapem
Po etapie
Pytania i odpowiedzi
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Etap ogólnopolski
24-26 kwietnia 2014 roku w Bydgoszczy