OLIMPIADA WIEDZY RELIGIJNEJ
Wierzyć, to być solą ziemi
Etap szkolny
 • Biblia Tysiąclecia – Księga Wyjścia (bez wstępu) rozdziały Wj,1-15
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 142 – 197
 • Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013

 • Etap dekanalny – literatura z etapu szkolnego, oraz:
 • Biblia Tysiąclecia – Księga Wyjścia (bez wstępu) rozdziały Wj,16-31
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 198 – 324
 • Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013
 • „Porta Fidei”- List na Rok Wiary

 • Etap diecezjalny – literatura z etapu szkolnego i dekanalnego, oraz:
 • Biblia Tysiąclecia – Księga Wyjścia (ze wstępem) rozdziały Wj,32-40
  Wstęp do Księgi Wyjścia
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 325 – 421
 • Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013
 • „Porta Fidei”- List na Rok Wiary