R e g u l a m i n

OWR - 2012

Olimpiada   Wiedzy  Religijnej

Dla szkół gimnazjalnych

I. Wprowadzenie

Rok duszpasterski 2011 – 2012 przeżywany jest w Kościele pod hasłem „KOŚCIÓŁ  NASZYM  DOMEM”. Z tego względu tegoroczna Olimpiada Wiedzy Religijnej dla Gimnazjum podejmuje zagadnienia związane z tym tematem. Treści z jakimi powinni zapoznać się uczestnicy Olimpiady zawarte są w wybranych fragmentach Katechizmu Kościoła Katolickiego (dotyczą one budowania i umacniania więzi rodzinnych, zgodnie z czwartym Przykazaniem Bożym) oraz w Księdze Rodzaju.

W tym roku przypada 150-ta rocznica urodzin błogosławionej Bolesławy Lament – siostry zakonnej urodzonej w Łowiczu. Chcemy przy okazji Olimpiady zapoznać młodzież z jej życiem i nauczaniem.  

Hasło tegorocznej olimpiady brzmi:

„ KOŚCIÓŁ  NASZYM  DOMEM”

Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w Olimpiadzie. Dlatego jest rzeczą ważną, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.

II. Etapy olimpiady

szkolny – 11 kwietnia 2012 r. (środa) – przeprowadzony w szkole.

dekanalny – 12 maja 2012 r. (sobota)  odpowiedzialni Księża Dziekani lub kapłan oddelegowany przez Ks. Dziekana.

diecezjalny początek czerwca Wyższe – Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6

III. Nagrody

Gwarantowane przyjęcie dla laureatów (pierwsze trzy osoby) do Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w  Skierniewicach lub do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w  Szymanowie bez konieczności zdawania egzaminów wewnętrznych (warunek - średnia ocen przynajmniej 4.0 !!!).Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) trzydniowa pielgrzymka-wycieczka. Dla wszystkich uczestników etapu diecezjalnego nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Literatura

Etap szkolny

  1. Biblia Tysiąclecia – Księga Rodzaju (bez wstępu) rozdziały Rdz,1-11
  2. Życiorys błogosławionej Bolesławy Lament
  3. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 1601-1658

Etap dekanalny – literatura z etapu szkolnego, oraz:

  1. Biblia Tysiąclecia – Księga Rodzaju (bez wstępu) rozdziały Rdz,12-36
  2. List biskupa o Błogosławionej Bolesławie Lament
  3. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 2196-2231

Etap diecezjalny – literatura z etapu szkolnego i dekanalnego, oraz:

  1. Biblia Tysiąclecia – Księga Rodzaju (ze wstępem) rozdziały Rdz,37-50
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 2232-2246

www.diecezja.lowicz.pl

www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl