Łowicz, dnia 08 marca 2012 r.

OWR 2012

Olimpiada Wiedzy Religijnej

Dla szkół gimnazjalnych

CZCIGODNI  KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE I ŚWIECCY KATECHECI

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Po raz kolejny nasza diecezja organizuje Olimpiadę Wiedzy Religijnej dla szkół gimnazjalnych.

Temat tegorocznej olimpiady brzmi:

 „KOŚCIÓŁ   NASZYM  DOMEM”

Rok duszpasterski 2011 – 2012 przeżywany jest w Kościele pod hasłem „KOŚCIÓŁ  NASZYM  DOMEM”. Z tego względu tegoroczna Olimpiada Wiedzy Religijnej dla Gimnazjum podejmuje zagadnienia związane z tym tematem. Treści z jakimi powinni zapoznać się uczestnicy Olimpiady zawarte są w wybranych fragmentach Katechizmu Kościoła Katolickiego (dotyczą one budowania i umacniania więzi rodzinnych, zgodnie z czwartym Przykazaniem Bożym) oraz w Księdze Rodzaju.

W tym roku przypada 150-ta rocznica urodzin błogosławionej Bolesławy Lament – siostry zakonnej urodzonej w Łowiczu. Chcemy przy okazji Olimpiady zapoznać młodzież z jej życiem i  nauczaniem.  

Olimpiada Wiedzy Religijnej to świetna okazja, aby zainteresować młodzież tą tematyką.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Was Drodzy Katecheci Szkół Gimnazjalnych o zainteresowanie tą Olimpiadą młodzieży Waszej szkoły.

Dziękuję wszystkim za współpracę. 

                                                            REFERENT  d/s  NAUKI  KATOLICKIEJ

                                             ks. Tomasz Jackowski

Kontakt:

Ks. Tomasz Jackowski; Kuria (46) 837 47 90; Dom  (24) 277 49 08; Kom. 602 49 60 16; jacuchy@wp.pl


UWAGA!!!

 1. Proszę nie wysyłać zgłoszenia szkoły do olimpiady (tak jak to bywało wcześniej).
 2. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej.
 3. Instrukcja odnośnie pytań została wysłana pocztą tradycyjną.
 4. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną (ze wspomnianej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie. Godzinę etapu dekanalnego ustala miejscowy Ks. Dziekan. (nauczyciela proszę o telefon do Ks. Dziekana, aby dowiedzieć się o godzinę i miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego ).
 5. Cała literatura dostępna jest na stronie internetowej (można pobrać).
 6. Jak znaleźć stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl - Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie OWR należy: „wejść” w Kuria Diecezjalna Łowicka, następnie w Wydział Nauki Katolickiej i tam odnaleźć Konkursy i Olimpiady i kliknąć na OWR
 7. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl - po lewej stronie znajduje się zakładka Olimpiady. Kliknąć na OWR.

KU  PRZYPOMNIENIU

 1. Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w Olimpiadzie.
 2. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 3. Ważne: Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 39 osób, szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 40 do 50, cztery osoby a powyżej pięćdziesięciu, pięć osób.
  UWAGA - Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż pięć osób.
 4. Czas pisania testu 45 minut.

www.diecezja.lowicz.pl

www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl


UWAGA!!!

 1. Proszę nie wysyłać zgłoszenia szkoły do olimpiady (tak jak to bywało wcześniej).
 2. Odnośnie pytań informacja jest przesłana pocztą tradycyjną.
 3. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną (ze wspomnianej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie. Godzinę etapu dekanalnego ustala miejscowy Ks. Dziekan. (nauczyciela proszę o telefon do Ks. Dziekana, aby dowiedzieć się o godzinę i miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego ).
 4. Formularz protokołu, który należy wysłać do Ks. dziekana, należy pobrać ze wspomnianej str. internetowej.
 5. Cała literatura dostępna jest na stronie internetowej (można pobrać).
 6. Jak znaleźć stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl - Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie OWR należy: „wejść” w Kuria Diecezjalna Łowicka, następnie w Wydział Nauki Katolickiej i tam odnaleźć Konkursy i Olimpiady i kliknąć na OWR
 7. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl - po lewej stronie znajduje się zakładka Olimpiady. Kliknąć na OWR.

P R Z Y P O M I E N I E

 1. Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w Olimpiadzie.
 2. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 3. Ważne: Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 39 osób, szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 40 do 50, cztery osoby a powyżej pięćdziesięciu, pięć osób.
  UWAGA - Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż pięć osób.
 4. Czas pisania testu 45 minut.